วิจารณ์โบรกเกอร์ XM-Review ข้อดี ข้อเสีย

โบรกเกอร์อันดับ ที่ 1 ในปี 2018 ไตรมาสที่ 1 XM ค่อยๆเลื่อนอันดับตัวเองขึ้นมาจากอันดับ 4 และ 3 และ 2 และเป็นที่ 1 ภายใน 4 ปี ถือเป็นโบรกเกอร์ที่มีพัฒนาการยอดเยี่ยมและต่อเนื่อง